Tuesday, November 20, 2012

[2012.11.21] SATURDAY, NOVEMBER 17 2012

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, November 17 2012

15 SWIPE CARD
  Can : Look Card
  Eason Chan Yik Shun

14 THOUSAND ORIGAMI CRANE
  Can : Chin Ji Hok
  Khalil Fong Datong

13 CAN'T LET GO
  Can : Fong But Ha
  Yisa Yu (Yuk Hor Wai)

12 THE GENIUS AND THE DUST
  Can : Tin Choi Yu Chun Oi
  James Li Quan

11 WANDERING POET
  Can : Ji Yun Man Bo
  Jolin Tsai (Choi Yi Lam)

10 CHEERS TO PERSISTENCE
  Can : Wai Jup Jeuk Gong Bui
  Pong Nan (Nam Yik Bong)

 9 GAIA
  Can : Kui Ah
  Sandy Lam Yik Lin
http://youtu.be/7E6nFE5BHsg

 8 ADMIT
  Can : Sing Ying
  Qu Wanting

 7 WISHING FOR HAPPINESS
  Can : Seung Hung Fuk Dik Yun
  Rainie Yang (Yeung Sing Lam)

 6 HEAVY AUTUMN FLAVOR
  Can : Chau Yi Nung
  Jane Zhang Liangying

 5 HERO
  Allen Su (So Sing))

 4 FLOWERING AGAIN
  Can : Fa Yau Hoi Ho Liu
  S.H.E.

 3 VISIBLE WINGS
  Can : Yau Ying Dik Chi Pok
  Angela Chang (Cheung Siu Hom)

 2 NOT TOO NICE
  Can : But Tai Gwai
  Gary Chaw (Cho Gat)


 1 INCREASE POWER
  Can : Ga Dai Lik Doh
  Joey Yung Cho Yi

No comments:

Post a Comment