Tuesday, November 27, 2012

[2012.11.28] SATURDAY, NOVEMBER 24 2012

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, November 24 2012

15 SWIPE CARD
  Can : Look Card
  Eason Chan Yik Shun

14 ACCOMPANYING TIGER
  Can : Boon Fu
  Vae Xu (Hui Sung)

13 RIFT
  Can : Lit Hung
  A*Mit/A*Mei (Cheung Wai Mui)

12 WANDERING POET
  Can : Ji Yun Man Bo
  Jolin Tsai (Choi Yi Lam)

11 WISHING FOR HAPPINESS
  Can : Seung Hung Fuk Dik Yun
  Rainie Yang (Yeung Sing Lam)

10 THE HEART IS STILL HOT
  Can : Sum Wan Si Yit Dik
  S.H.E.

 9 HEAVY AUTUMN FLAVOR
  Can : Chau Yi Nung
  Jane Zhang Liangying
http://youtu.be/BJI-AssviX0

 8 HUMAN IS NOT VEGETATION
  Can : Yun Fei Cho Muk
  Kary Ng Yu Fei

 7 FOR THE ONE I LOVE THE MOST IN THE WORLD
  Can : Lau Cup Jeh Sai Seung Ngor Jui Oi Dik Yun
  Tsang Kwok Fai

 6 INCREASE POWER
  Can : Ga Dai Lik Doh
  Joey Yung Cho Yi

 5 THOUSAND ORIGAMI CRANE
  Can : Chin Ji Hok
  Khalil Fong Datong

 4 NOT TOO NICE
  Can : But Tai Gwai
  Gary Chaw (Cho Gat)

 3 HERO
  Allen Su (So Sing))

 2 GAIA
  Can : Kui Ah
  Sandy Lam Yik Lin


 1 ADMIT
  Can : Sing Ying
  Qu Wanting

No comments:

Post a Comment