Tuesday, January 28, 2014

[2014.01.29] SATURDAY, JANUARY 25 2014

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, January 25 2014

15 SEQUEL
  Can : Juk Jap
  Joey Yung Cho Yi

14 ALPHA
  Can : Yi Nung
  Pakho Chau

13 HE DID NOT UNDERSTAND
  Can : Ta But Dung
  Jason Zhang Jie

12 TITAN
  Can : Gui Yun
  Danny One (Wan Lik Ming)

11 WHO
  Can : Shui
  Ken Hung Cheuk Lap

10 FOR REAL?
  Can : Jung Dik Ga Dik
  Matilda Tao Ching Ying

 9 SAYING I LOVE YOU AT BREAK UP
  Can : Fun Sau Suet Oi Nei
  Kimberley Chen

 8 NAKED SECRET
  Can : Chet Lor Dik Bei Muk
  Sandy Lam Yik Lin

 7 THE TIME
  Can : Si Guong
  Alfred Hui Ting Hung

 6 I SING FOR YOU
  Can : Ngor Wai Nei Gor Cheung
  Wanting Qu

 5 YOU BETTER NOT THINK ABOUT ME
  Can : Nei Joi But Yiu Seung Hei Ngor
  Hebe Tien (Tin Fuk Yun)

 4 STEP BY STEP
  Can : Bo Bo
  Mayday

 3 GYPSY IN MEMORY
  Can : Loi Long Jeh Ji Gor
  Cheer Chen Yi Jing

 2 MISSED CALL
  Can : Mei Jip Loi Din
  Yang Naiwen (Yeung Nai Man)


 1 AFTER THE SMILE
  Can : Mei Siu Yi Hau
  Jane Zhang Liangying

No comments:

Post a Comment