Tuesday, February 18, 2014

[2014.02.19] SATURDAY, FEBRUARY 15 2014

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, February 15 2014

15 NAKED SECRET
  Can : Chet Lor Dik Bei Muk
  Sandy Lam Yik Lin

14 AFTER THE SMILE
  Can : Mei Siu Yi Hau
  Jane Zhang Liangying

13 THE TIME
  Can : Si Guong
  Alfred Hui Ting Hung

12 YOU ARE NOT IN BEIJING
  Can : Nei But Joi But Gaing
  Shane Cao (Cho Hin Bun)

11 ONE CENTIMETER
  Can : Yut Lei Mai
  AGA

10 STEP BY STEP
  Can : Bo Bo
  Mayday

 9 NO BLESSING FROM ME
  Can : Ngor But Jook Fook
  Matilda Tao Ching Ying

 8 WE SEEM TO HAVE MET SOMEWHERE
  Can : Ngor Moon Ho Jeung Joi Na Gein Gor
  Ye Bei (Yip Pui), Aska Yang (Yeung Chung Wai)

 7 HE DID NOT UNDERSTAND
  Can : Ta But Dung
  Jason Zhang Jie

 6 IF
  Can : Yu Gor
  Anson Hu (Wu Yin Bun)

 5 UNQUALIFIED
  Can : Ngor Moot Ji Gat
  Jia Jia (Ga Ga)

 4 MISSED CALL
  Can : Mei Jip Loi Din
  Yang Naiwen (Yeung Nai Man)

 3 YOU ARE SO UNFORGETTABLE
  Can : Nei Si Yu Chi Nan Yi Mong Gei
  Julian Cheung Chi Lam

 2 SONG OF MEN
  Can : Nam Yun Dik Gor
  Alan Tam Wing Lun, Hacken Lee Hak Kun


 1 KEPLER
  Can : Hak Bok Lak
  Stefanie Sun Yanzi

No comments:

Post a Comment