Tuesday, February 25, 2014

[2014.02.26] SATURDAY, FEBRUARY 22 2014

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, February 22 2014

15 GOOD GIRL, QUICKLY LOVE
  Can : Good Girl, Gong Fai Oi
  Kimberley Chen (Chen Fong Yu)

14 NAKED SECRET
  Can : Chet Lor Dik Bei Muk
  Sandy Lam Yik Lin

13 I SING FOR YOU
  Can : Ngor Wai Nei Gor Cheung
  Wanting Qu

12 UNTIL THE END
  Can : Jik Doh Jui Hau
  Sherman Chung Shu Man

11 MISSED CALL
  Can : Mei Jip Loi Din
  Yang Naiwen (Yeung Nai Man)

10 TOGETHER
  Can : Tung Hung
  Pakho Chau

 9 NO BLESSING FROM ME
  Can : Ngor But Jook Fook
  Matilda Tao Ching Ying

 8 ONE CENTIMETER
  Can : Yut Lei Mai
  AGA

 7 SONG OF MEN
  Can : Nam Yun Dik Gor
  Alan Tam Wing Lun, Hacken Lee Hak Kun

 6 IF
  Can : Yu Gor
  Anson Hu (Wu Yin Bun)

 5 IT'S LOVE
  Can : Si Oi
  Matilda Tao Featuring Khalil Fong

 4 YOU ARE SO UNFORGETTABLE
  Can : Nei Si Yu Chi Nan Yi Mong Gei
  Julian Cheung Chi Lam

 3 UNQUALIFIED
  Can : Ngor Moot Ji Gat
  Jia Jia (Ga Ga)

 2 KEPLER
  Can : Hak Bok Lak
  Stefanie Sun Yanzi


 1 LOVE AND PEACE
  Can : Oi Yu Wor Ping
  Mr.

No comments:

Post a Comment