Tuesday, September 9, 2014

[2014.09.10] FOR THE WEEK STARTING SEPTEMBER 6 2014

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For the week starting September 6 2014

15 1987 I DIDN'T KNOW I WOULD SEE YOU
  Can : 1987 Ngor But Ji Wui Yuet Gein Nei
  Chris Lee Yuchun

14 TIME COOKS RAIN
  Can : Si Gan Chu Yu
  Kris Wu Yifan

13 FORGIVE THE IMPERFECT
  Can : Yuen Leung But Mei Ho
  Yisa Yu (Yuk Hor Wai)

12 OCCASIONALLY WOULD STILL THINK OF YOU
  Can : Gau Yi wan Si Wui Seung Hei Nei
  Milk Coffee

11 WHEN I AM CLOSE TO YOU
  Can : Dong Ngor Kau Gung Nei
  Liang Bo (Leung Bok)

10 BAZAAR
  Jane Zhang Liangying

 9 TABOO
  Can : Sik Wat
  Miriam Yeung Chin Wa

 8 DARE TO LOVE
  Can : Gum Oi Gum Dong
  Della Ding Dong

 7 ORDINARY ROAD
  Can : Ping Fan Ji Lo
  Pu Shu

 6 BETWEEN MOUNTAIN AND WATER
  Can : San Shui Ji Gan
  Vae Xu (Hui Sung)

 5 INDESCRIBLE FLAVOR
  Can : Shuet But Chook Dik Mei Doh
  Cyndi Wang (Wong Sum Ling)

 4 GAP
  Can : Kuet Hau
  Harlem Yu Ching Hing

 3 LALALA
  Robynn and Kendy

 2 DO YOU STILL WANT TO LOVE ME
  Can : Jeh Yeung Nei Wan Yiu Oi Nei Ma
  A-Mei Chang (Cheung Wai Mui)


 1 TO THE DAYS OF YOUTH
  Can : Ji Siu Nin Si Doi
  Leo Ku Kui Ke

No comments:

Post a Comment