Tuesday, September 16, 2014

[2014.09.17] FOR THE WEEK STARTING SEPTEMBER 13 2014

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For the week starting September 13 2014

15 BETWEEN MOUNTAIN AND WATER
  Can : San Shui Ji Gan
  Vae Xu (Hui Sung)

14 ORDINARY ROAD
  Can : Ping Fan Ji Lo
  Pu Shu

13 WHEN I AM CLOSE TO YOU
  Can : Dong Ngor Kau Gung Nei
  Liang Bo (Leung Bok)

12 MISS WORRY
  Can : But On Siu Jeh
  Lala Hsu (Tsui Gai Ying)

11 TO THE DAYS OF YOUTH
  Can : Ji Siu Nin Si Doi
  Leo Ku Kui Ke

10 TABOO
  Can : Sik Wat
  Miriam Yeung Chin Wa

 9 DARE TO LOVE
  Can : Gum Seung
  Elva Hsiao (Siu Ah Hin)

 8 OCCASIONALLY WOULD STILL THINK OF YOU
  Can : Gau Yi wan Si Wui Seung Hei Nei
  Milk Coffee

 7 CLOUDY DAY
  Can : Yum Tin Fai Lok
  Eason Chan Yik Shun

 6 LALALA
  Robynn and Kendy

 5 1987 I DIDN'T KNOW I WOULD SEE YOU
  Can : 1987 Ngor But Ji Wui Yuet Gein Nei
  Chris Lee Yuchun

 4 TIME COOKS RAIN
  Can : Si Gan Chu Yu
  Kris Wu Yifan

 3 INDESCRIBLE FLAVOR
  Can : Shuet But Chook Dik Mei Doh
  Cyndi Wang (Wong Sum Ling)

 2 DO YOU STILL WANT TO LOVE ME
  Can : Jeh Yeung Nei Wan Yiu Oi Nei Ma
  A-Mei Chang (Cheung Wai Mui)


 1 GAP
  Can : Kuet Hau
  Harlem Yu Ching Hing

No comments:

Post a Comment