Tuesday, September 4, 2018

[2018.09.05] FOR THE WEEK STARTING SEPTEMBER 1 2018

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting September 1 2018


15 MOTHER OF ROCK AND ROLL
  Can : Yiu Gwun ji Mo
  Miriam Yeung Chin Wa

14 REBORN
  Can : Gai Ma Yau Hei
  Chen Linong (Chen Lap Nung)

13 SCIENCE OF THE HEART
  Can : Sum Ji For Hok
  Joey Yung Cho Yi

12 RECKLESS
  Can : Si Mo Gei Dan
  Joker Xue (Sit Ji Him)

11 I FEEL GOOD ABOUT MYSELF
  Can : Ji Ngor Gum Gok Wan Ho
  Gin Lee Hung Ngai

10 CRYSTAL STAR OF YESTERDAY
  Can : Jok Yut Ching Hung
  Azora Chin (Yau Cheung Ching)

 9 QUARRELSOME LOVERS
  Can : Wong Pai Yuen Ga
  Li Ronghao

 8 SIGN OF THE TIMES
  Can : Si Doi Dik Biu Gei
  Wang Feng

 7 ONLY WANT ORDINARY
  Can : Ji Yiu Ping Fan
  Zhang Jie, Diamond Zhang Bichen

 6 UNICORN
  Lil Ghost (Siu Gwai)

 5 ABSOLUTE
  Can : Juet
  Karen Mok Man Wai

 4 PSEUDO ART OF BEING A WIFE
  Can : Yun Chai Dik Ngai Shook
  Kay Tse On Kay

 3 UNDERSTOOD
  Can : Dong Duk
  Li Jian

 2 ORDINARY DAY
  Can : Ping Fan Dik Yut Tin
  Mao Buyi (Mo Buk Yi)


 1 AM I ME
  Can : Jim Jim
  Eason Chan Yik Shun

No comments:

Post a Comment