Tuesday, October 2, 2018

[2018.10.03] FOR THE WEEK STARTING SEPTEMBER 29 2018

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting September 29 2018


15 LATE NIGHT SUPERMAN
  Can : Yeh Boon Chiu Yun
  Remus Choy Yat Kit

14 I FEEL GOOD ABOUT MYSELF
  Can : Ji Ngor Gum Gok Wan Ho
  Gin Lee Hung Ngai

13 HUNDRED THOUSAND ASHES
  Can : Sup Man Foon Chun
  Fox Hu Xia

12 SHORTCOMING
  Can : Hin Chau
  Ken Hung Cheuk Lap

11 IT'S YOU
  Cai Xu Kun (Choi Chui Kwan)

10 THE BEST OF THE PAST
  Can : Jui Ho Dik Na Nin
  TFBoys

 9 DEMEANOR
  Can : Fung Doh
  Ding Wei

 8 ABSOLUTE
  Can : Juet
  Karen Mok Man Wai

 7 SEVENTEEN
  Can : Sup Chut
  S.H.E.

 6 GIVE YOU GIVE ME
  Can : Cup Nei Cup Ngor
  Mao Buyi (Mo Buk Yi)

 5 SUPER LIFE
  Can : Yut Lo Ji Ha
  Jason Zhang Jie (Cheung Kit)

 4 IF I WERE YOUNG
  Can : Nin Siu Yau Wai
  Li Ronghao

 3 EVERY STAR
  Can : Dong Mui For Sing Sing
  Ashin

 2 TIK TOK
  Can : Doh So
  G.E.M (Tang Chi Kei)


 1 THE BOY NAMED CROW
  Can : Hong Nga Siu Nin
  Hua Chenyu (Wa Sun Yu)

No comments:

Post a Comment