Tuesday, December 4, 2018

[2018.12.05] FOR THE WEEK STARTING DECEMBER 1 2018

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting December 1 2018


15 CLEAR SKY
  Can : Ching Hung
  Nicholas Tse Ting Fung

14 IF I WERE YOUNG
  Can : Nin Siu Yau Wai
  Li Ronghao

13 THE POETRY OF THE WITCH
  Can : Mor Nui Dik Si Pin
  SNH48

12 WABI-SABI
  Can : Cha Jik
  Gin Lee (Lee Hung Ngai)

11 STAY OPEN
  ZTAO (Huang Zitao), Diplo & MO

10 TEACH ME TO KEEP LOVING LIKE THIS
  Can : Gau Ngor Jeh Mor Oi Ha Hui
  Andy Hui Chi On

 9 TIME STOPPED
  Can : Si Gan Ting Liu
  Luhan

 8 YOU NEVER FORGET
  Can : Nei Chung Mei Mong Gei
  Reno Wang (Wong Jung Leung)

 7 LONELY SPACE
  Can : Chuen Sai Gai Pui Ngor Suk Min
  Wang Sulong

 6 SECOND SECOND SECOND
  Can : Ah Ah Ah
  Joey Yung Cho Yee

 5 BAMBOO
  Jason Zhang (Cheung Kit)

 4 THE BOY NAMED CROW
  Can : Hong Nga Siu Nin
  Hua Chenyu (Wa Sun Yu)

 3 UNTIMELY RAIN
  Can : Buk Cup Yu
  Diamond Zhang Bichen

 2 BETRAYED YOUTH
  Can : Wai Bui Dik Ching Chun
  Joker Xue (Sit Ji Him)


 1 NAMANANA
  Can : Mung Buk Lok Yu Lum
  LAY (Zhang Yixing)

No comments:

Post a Comment