Tuesday, December 25, 2018

[2018.12.26] FOR THE WEEK STARTING DECEMBER 22 2018

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting December 22 2018

15 BODY LANGUAGE
  Can : Sun Tai Yu Yin
  Dear Jane featuring Miss Janni

14 PLUM FRAGRANT AS ALWAY
  Can : Wui Heung Yu Goo
  Mo Buyi (Mo Buk Yik), Zhou Shen (Chow Sum)

13 DEAR MONSTER
  Can : Chun Oi Dik Gwai Muk
  Aaron Yan

12 CENTENNIAL TREE
  Can : Bak Nin Shu Muk
  Hins Cheung King Hin

11 YOU NEVER FORGET
  Can : Nei Chung Mei Mong Gei
  Reno Wang (Wong Jung Leung)

10 SECOND SECOND SECOND
  Can : Ah Ah Ah
  Joey Yung Cho Yee

 9 HEARD
  Can : Ting Gor
  Christoph Chang (Cheung Yuk Sing)


 8 LONELY SPACE
  Can : Chuen Sai Gai Pui Ngor Suk Min
  Wang Sulong

 7 TEACH ME TO KEEP LOVING LIKE THIS
  Can : Gau Ngor Jeh Mor Oi Ha Hui
  Andy Hui Chi On

 6 EAR
  Can : Yi Der
  Li Ronghao

 5 RULEBREAKER
  Can : Chong Sun Jeh
  Nine Percent

 4 UNTIMELY RAIN
  Can : Buk Cup Yu
  Diamond Zhang Bichen

 3 THERE IS NO ME WTHOUT YOU
  Can : Moot Yau Nei Jau Moot Yau Ngor
  Matilda Tao (To Jing Ying)

 2 MY LOVE
  Andy Lau Tak Wa


 1 NAMANANA
  Can : Mung Buk Lok Yu Lum
  LAY (Zhang Yixing)

No comments:

Post a Comment