Tuesday, December 2, 2014

[2014.12.03] FOR THE WEEK STARTING NOVEMBER 29 2014

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting November 29 2014

15 I STILL LOVE YOU
  Can : Ngor Wan Si Oi Jeung Nei
  Magic Power

14 WHEN YOU WANT TO LEAVE
  Can : Dong Nei Yiu Lei Hoi Dik Si Hau
  Tiger Anson Hu (Wu Yin Bun)

13 THE HARDER THE MORE IN LOVE
  Can : Yuet Lan Yuet Oi
  Jinny Ng Yeuk Hei

12 STOP SHORT OF SAYING
  Can : Yuk Yin Yi Ji
  Grady Guan (Kwan Jit)

11 BABY DON'T CRY
  Jason Chan Pak Yu

10 NATURALLY STUNNED
  Can : Tin Yin Oi
  Joey Yung Cho Yi

 9 LAST DANCE
  Can : Jui Hau Jui Hau
  Fiona Sit Hoi Kei

 8 BE HERE
  Jane Zhang Liangying

 7 ONE DAY
  Gary Chaw (Cho Gat) and Tracy Wang Xiaomin

 6 SINGLE HOME VILLAGE
  Can : Duk Ga Chuen
  Kay Tse On Kay

 5 NEW WORLD
  Can : Sun Tin Dei
  Andy Hui Chi On

 4 PHONY QUEEN
  Can : Din Wa Wong Hau
  Jolin Tsai (Choi Yi Lam)

 3 LOVE IS ON THE WAY
  Can : Ngor Seung Oi
  Rainie Yang (Yeung Sing Lam)

 2 THE REAL ME
  Can : Jung Dik Ngor
  Ella Chen Chia-Hwa


 1 THE REST OF TIME
  Can : Yung Yu Sun Hui Oi
  Jacky Cheung Hok Yau

No comments:

Post a Comment