Tuesday, December 9, 2014

[2014.12.10] FOR THE WEEK STARTING DECEMBER 6 2014

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting December 6 2014

15 LOVE IS ON THE WAY
  Can : Ngor Seung Oi
  Rainie Yang (Yeung Sing Lam)

14 LAST DANCE
  Can : Jui Hau Jui Hau
  Fiona Sit Hoi Kei

13 ON THE ROAD HOME
  Can : Wui Ga Lo Seung
  Zhang Yangyang

12 THE REAL ME
  Can : Jung Dik Ngor
  Ella Chen Chia-Hwa

11 BABY DON'T CRY
  Jason Chan Pak Yu

10 ONE DAY
  Gary Chaw (Cho Gat) and Tracy Wang Xiaomin

 9 THE REST OF TIME
  Can : Yung Yu Sun Hui Oi
  Jacky Cheung Hok Yau

 8 SINGLE HOME VILLAGE
  Can : Duk Ga Chuen
  Kay Tse On Kay

 7 PHONY QUEEN
  Can : Din Wa Wong Hau
  Jolin Tsai (Choi Yi Lam)

 6 NATURALLY STUNNED
  Can : Tin Yin Oi
  Joey Yung Cho Yi

 5 NEW WORLD
  Can : Sun Tin Dei
  Andy Hui Chi On

 4 STOP SHORT OF SAYING
  Can : Yuk Yin Yi Ji
  Grady Guan (Kwan Jit)

 3 KING OF COMEDY
  Can : Hei Ket ji Wong
  Li Ronghao (Lee Wing Ho)

 2 BE HERE
  Jane Zhang Liangying


 1 FLEET OF TIME
  Can : Chung Chung Na Nin
  Faye Wong

No comments:

Post a Comment