Tuesday, March 5, 2019

[2019.03.06] FOR THE WEEK STARTING MARCH 2 2019

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting March 2 2019


15 ENDLESS LIGHT
  Can : Mo Jung Guong Mong
  Xu Wei

14 STRONG HEART
  Can : Keung Sum Jong
  Pong Pong

13 RESURGENCE
  Can : Chun Gai
  JJ Lin (Lam Chun Kit)

12 THE WANDERING EARTH
  Can : Dai Jeuk Dei Kau Hui Lau Long
  Liu Huan (Lau Foon)

11 TWIN FLAME
  Can : Seung Sun Yim
  Jang Zhang Liangying

10 LOVE LIVE TO US
  Can : Ngor Moon Man Shui
  Eason Chan Yik Shun

 9 KISS FOR THE WORLD
  Can : Ngor Yiu Cup Sai Gai Jui Yau Cheung Dik Sup Mun
  Tanya Chua (Choi Kin Nga)

 8 TALENT
  Can : Tin Fun
  Joker Xue (Sit Ji Him)

 7 WHALE FALL
  Can : King Lok
  Silence Wang (Wong So Lung)

 6 JASPER NIGHT
  Can : Muk Luk Ji Yeh
  Hebe Tien (Tin Fook Yun)

 5 QUEEN G
  Can : Shui Wong Hau
  G.E.M. (Tang Chi Kei)

 4 FREE YOURSELF
  Can : Sik Fong Ji Gei
  Mr.

 3 LOVE IN TROUBLED TIMES
  Can : Luen Sai Ching Lui
  Leo Ku Kui Ke

 2 THE WIND RISES
  Can : Hei Fung Liu
  Wu Qingfeng (Ng Ching Fung)


 1 HALF A LIFE
  Can : Boon Gor Yun Sun
  Ashin

No comments:

Post a Comment