Tuesday, June 12, 2012

[2012.06.13] SATURDAY, JUNE 9 2012

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, June 9 2012

15 DEAREST YOU
  Can : Jui Chun Oi Dik Nei
  Christine Fan Wei-Chi

14 MY ROOM
  Can : Fong Gan
  Maggie Chiang (Kong Mei Kei)

13 DISTANT SONG
  Can : Yuen Gor
  Huang Ying, Denis Ng Tung

12 COULD NOT HELP BUT FORGIVE
  Can : Yun But Ju Yuen Leung
  Landy Wen

11 PRETEND WE NEVER LOVE
  Can : Ga Cheung Ngor Moon Moot Oi Gor
  Jiro Wang (Wong Dong Sing)

10 'INFLU3NS
  Can : Lau Gum
  Da Mouth

 9 SOMEDAY I'LL FLY
  G.E.M.

 8 LOVE YOU
  Can : Oi Nei
  Kimberley Chen Fong Yu

 7 MAYFLY
  Can : Fau Yau
  Joey Yung Cho Yi

 6 FALLING
  Gin Lee

 5 LET ME LOVE YOU
  Can : Yeung Ngor Oi Nei
  Hu Xia

 4 ALL YOU NEED IS ME
  Fiona Sit Hoi Kei

 3 NOT SO EASY
  Can : Ho But Yung Yi
  Jane Zhang Liangying

 2 NOT YOUR FAULT
  Can : But Si Nei Dik Chor
  Della Ding Dong


 1 SECOND LIFE
  Can : Dai Yi Yun Sun
  May Day

No comments:

Post a Comment