Tuesday, June 19, 2012

[2012.06.20] SATURDAY, JUNE 16 2012

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, June 16 2012

15 LOVE AIMLESSLY
  Can : Moot Yau Muk Dik Dei Oi Liu
  Miriam Yeung Chin Wa

14 ALL YOU NEED IS ME
  Fiona Sit Hoi Kei

13 DEAREST YOU
  Can : Jui Chun Oi Dik Nei
  Christine Fan Wei-Chi

12 FALLING
  Gin Lee

11 IN MY ARMS
  Can : Joi Ngor Wai Lui
  Abin Fang (Fong Gwing Bun)

10 LOVE YOU
  Can : Oi Nei
  Kimberley Chen Fong Yu

 9 YOU EXIST IN MY SONG
  Can : Ngor Dik Gor Sing Lui
  Qu Wanting (Kuk Yuen Ting)

 8 THE YOU I MISS
  Can : Ngor Wai Lim Dik Nei
  Janice Vidal (Wai Lan)

 6 'INFLU3NS
  Can : Lau Gum
  Da Mouth

 7 MING MING
  Charlene Choi Cheuk Yin

 5 NOT SO EASY
  Can : Ho But Yung Yi
  Jane Zhang Liangying

 4 NOT YOUR FAULT
  Can : But Si Nei Dik Chor
  Della Ding Dong

 3 SECOND LIFE
  Can : Dai Yi Yun Sun
  May Day


 2 LET ME LOVE YOU

  Can : Yeung Ngor Oi Nei
  Hu Xia
 1 NOT HARD
  Can : But Nan
  LaLa Hsu (Tsui Gai Ying)
No comments:

Post a Comment