Tuesday, June 26, 2012

[2012.06.27] SATURDAY, JUNE 23 2012

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, June 23 2012

15 ALL YOU NEED IS ME
  Fiona Sit Hoi Kei

14 SECOND LIFE
  Can : Dai Yi Yun Sun
  May Day

13 LOVE AIMLESSLY
  Can : Moot Yau Muk Dik Dei Oi Liu
  Miriam Yeung Chin Wa

12 DEAREST YOU
  Can : Jui Chun Oi Dik Nei
  Christine Fan Wei-Chi

11 THE YOU I MISS
  Can : Ngor Wai Lim Dik Nei
  Janice Vidal (Wai Lan)

10 NOT YOUR FAULT
  Can : But Si Nei Dik Chor
  Della Ding Dong

 9 NOT SO EASY
  Can : Ho But Yung Yi
  Jane Zhang Liangying
http://youtu.be/_QrmES5Ri7o

 8 STRAIGHTFORWARD
  Can : Tung Fai
  Wang Ye

 7 MING MING
  Charlene Choi Cheuk Yin

 6 LOVE YOU
  Can : Oi Nei
  Kimberley Chen Fong Yu

 5 IN MY ARMS
  Can : Joi Ngor Wai Lui
  Abin Fang (Fong Gwing Bun)

 4 LET ME LOVE YOU
  Can : Yeung Ngor Oi Nei
  Hu Xia

 3 YOU EXIST IN MY SONG
  Can : Ngor Dik Gor Sing Lui
  Qu Wanting (Kuk Yuen Ting)


 2 IF IT WERE U
  Can : Hor Sik But Si Nei
  Shane Cao (Cho Hin Bun) 1 NOT HARD
  Can : But Nan
  LaLa Hsu (Tsui Gai Ying)

No comments:

Post a Comment