Tuesday, August 26, 2014

[2014.08.27] FOR THE WEEK STARTING AUGUST 23 2014

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For the week starting August 23 2014

15 IRRECONCILABLE
  Can : Sai But Leung Lap
  Kay Tse On Kay

14 TO THE DAYS OF YOUTH
  Can : Ji Siu Nin Si Doi
  Leo Ku Kui Ke

13 ORDINARY ROAD
  Can : Ping Fan Ji Lo
  Pu Shu

12 BETWEEN MOUNTAIN AND WATER
  Can : San Shui Ji Gan
  Vae Xu (Hui Sung)

11 INDESCRIBLE FLAVOR
  Can : Shuet But Chook Dik Mei Doh
  Cyndi Wang (Wong Sum Ling)

10 WHEN I AM CLOSE TO YOU
  Can : Dong Ngor Kau Gung Nei
  Liang Bo (Leung Bok)

 9 MODEL
  Can : Mo Dut
  Li Ronghao (Lee Wing Ho)

 8 GAP
  Can : Kuet Hau
  Harlem Yu Ching Hing

 7 FORGIVE THE IMPERFECT
  Can : Yuen Leung But Mei Ho
  Yisa Yu (Yuk Hor Wai)

 6 1987 I DIDN'T KNOW I WOULD SEE YOU
  Can : 1987 Ngor But Ji Wui Yuet Gein Nei
  Chris Lee Yuchun

 5 BAZAAR
  Jane Zhang Liangying

 4 DARE TO LOVE
  Can : Gum Oi Gum Dong
  Della Ding Dong

 3 SNORE
  Can : Da Fu
  Will Pan featuring Rainie Yang

 2 MARCH
  Can : Sam Yuet
  A-Mei Chang (Cheung Wai Mui)


 1 YOUTH THAT IS STILL GOOD
  Can : Seung Ho Dik Ching Chun
  Stefanie Sun Yanzi

No comments:

Post a Comment