Tuesday, December 5, 2017

[2017.12.06] FOR THE WEEK STARTING DECEMBER 2 2017

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting December 2 2017


15 WILD AT HEART
  Can : Yun Joi Yeh
  Alan Po Chi Lun

14 THE LAKESIDE OF YEARNING
  Can : Seung Si Wu Boon
  FS (Fuying & Sam)

13 WON'T LIVE FOREVER
  Can : Ya Hui Ngor But Wui Woot Dor Yut Shui
  Dear Jane

12 A. I. LOVE
  Can : A. I. Oi
  Wang Leehom (Wong Lik Won)

11 NOVOLAND CASTLE IN THE SKY
  Can : Gau Jau Tin Hung Sing
  Jackson Wang (Wong Ga Yi)

10 SHEEP
  Lay Zhang Yixing (Cheung Ngai Hing)

 9 IS THERE ANYTHING MISSING
  Can : Si But Si Wan Siu Liu Sup Mor
  Michael Kong (Kwong Leung)

 8 NUMB
  Can : Nga Ba
  Will Pan (Poon Wai Pak)

 7 OWN THE DAY
  Can : Dan Lik Jup Jeuk
  JJ Lin (Lam Chun Kit)

 6 LOVE LIKE AIR
  Can : Oi Yu Hung Hei
  Weibird Wei (Wai Lai On)

 5 BALLAD
  Can : Gor Yiu
  Li Ronghao

 4 I'M NOT GOD
  Can : Ngor But Si Sun
  A-Bin Fang (Fong Man Bun)

 3 A DANCING VAN GOGH
  Can : Tiu Mo Dik Fan Guk
  Stefanie Sun Yanzi

 2 CRAZY
  Can : Fung
  Bibi Zhou Bichen


 1 HAPPY EVER AFTER
  Can : Gum Tin Yu, Hor Si Ngor Moon Joi Yut Hei
  Chris Lee Yuchun

No comments:

Post a Comment