Tuesday, December 12, 2017

[2017.12.13] FOR THE WEEK STARTING DECEMBER 9 2017

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting December 9 2017


15 CRAZY
  Can : Fung
  Bibi Zhou Bichen

14 NOVOLAND CASTLE IN THE SKY
  Can : Gau Jau Tin Hung Sing
  Jackson Wang (Wong Ga Yi)

13 THE LAKESIDE OF YEARNING
  Can : Seung Si Wu Boon
  FS (Fuying & Sam)

12 SHEEP
  Lay Zhang Yixing (Cheung Ngai Hing)

11 TODAY IS A DAY OFF ABSOLUTELY NO WORK
  Can : Ji Yut Yau Sik Juet But Gung Joi
  Phil Lam Yik Hong

10 A. I. LOVE
  Can : A. I. Oi
  Wang Leehom (Wong Lik Won)

 9 OUR TIME
  Can : Ngor Moon Dik Si Guong
  TFBoys

 8 IS THERE ANYTHING MISSING
  Can : Si But Si Wan Siu Liu Sup Mor
  Michael Kong (Kwong Leung)

 7 OUTSIDE OF
  Can : Ji Oi
  Eason Chan Yik Shun

 6 HAPPY EVER AFTER
  Can : Gum Tin Yu, Hor Si Ngor Moon Joi Yut Hei
  Chris Lee Yuchun

 5 OWN THE DAY
  Can : Dan Lik Jup Jeuk
  JJ Lin (Lam Chun Kit)

 4 I'M NOT GOD
  Can : Ngor But Si Sun
  A-Bin Fang (Fong Man Bun)

 3 YOUTH LIES WITHIN
  Can : Ching Chun Jui Liu Shui
  Rainie Yang (Yeung Sing Lam)

 2 NUMB
  Can : Nga Ba
  Will Pan (Poon Wai Pak)


 1 A DANCING VAN GOGH
  Can : Tiu Mo Dik Fan Guk
  Stefanie Sun Yanzi

No comments:

Post a Comment