Tuesday, December 26, 2017

[2017.12.27] FOR THE WEEK STARTING DECEMBER 23 2017

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting December 23 2017


15 CRAZY
  Can : Fung
  Bibi Zhou Bichen

14 XIANG YU YU JI
  Can : Hong Yu Yu Gei
  Mo Buyi

13 COME WITH THE WIND, GONE WITH THE WIND
  Can : Chui Fung Yi Loi, Chui Fung Yi Hui
  Gin Lee Hung Ngai

12 IS THERE ANYTHING MISSING
  Can : Si But Si Wan Siu Liu Sup Mor
  Michael Kong (Kwong Leung)

11 SHEEP
  Lay Zhang Yixing (Cheung Ngai Hing)

10 THE LAKESIDE OF YEARNING
  Can : Seung Si Wu Boon
  FS (Fuying & Sam)

 9 I'M NOT GOD
  Can : Ngor But Si Sun
  A-Bin Fang (Fong Man Bun)

 8 SEA OF LIGHT
  Can : Guong Ji Hoi
  A-Lin

 7 NUMB
  Can : Nga Ba
  Will Pan (Poon Wai Pak)

 6 WHAT'S LOVE
  Can : Buk Dung Oi
  Koala Liu (Lau Si Hom)

 5 YOUTH LIES WITHIN
  Can : Ching Chun Jui Liu Shui
  Rainie Yang (Yeung Sing Lam)

 4 STORY THIEF
  Can : Tau Goo Si Dik Yun
  A-Mei (Cheung Wai Mui)

 3 OUTSIDE OF
  Can : Ji Oi
  Eason Chan Yik Shun

 2 A STATE OF BLISS
  Can : Ngor Hung Yuet Fai
  Stefanie Sun Yanzi


 1 OUR TIME
  Can : Ngor Moon Dik Si Guong
  TFBoys

No comments:

Post a Comment