Tuesday, November 28, 2017

[2017.11.29] FOR THE WEEK STARTING NOVEMBER 25 2017

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting November 25 2017


15 CRAZY
  Can : Fung
  Bibi Zhou Bichen

14 OWN THE DAY
  Can : Dan Lik Jup Jeuk
  JJ Lin (Lam Chun Kit)

13 SHEEP
  Lay Zhang Yixing (Cheung Ngai Hing)

12 THE LAKESIDE OF YEARNING
  Can : Seung Si Wu Boon
  FS (Fuying & Sam)

11 BALLAD
  Can : Gor Yiu
  Li Ronghao

10 LOVE LIKE AIR
  Can : Oi Yu Hung Hei
  Weibird Wei (Wai Lai On)

 9 HAPPINESS AT ONCE
  Can : Fai Lok Yi Chi Yung Yau
  Eric Chou (Chow Hing Jik)

 8 502
  Fiona Sit Hoi Kei

 7 YOUTH LIES WITHIN
  Can : Ching Chun Ju Liu Shui
  Rainie Yang (Yeung Sing Lam)

 6 I'M NOT GOD
  Can : Ngor But Si Sun
  A-Bin Fang (Fong Man Bun)

 5 I DO
  Karen Mok Man Wai

 4 HAPPY EVER AFTER
  Can : Gum Tin Yu, Hor Si Ngor Moon Joi Yut Hei
  Chris Lee Yuchun

 3 PSEUDO-SINGLE, YET SINGLE
  Can : Mei Dan Sun
  A-Lin

 2 IS THERE ANYTHING MISSING
  Can : Si But Si Wan Siu Liu Sup Mor
  Michael Kong (Kwong Leung)


 1 A. I. LOVE
  Can : A. I. Oi
  Wang Leehom (Wong Lik Won)

No comments:

Post a Comment