Tuesday, October 28, 2014

[2014.09.29] FOR THE WEEK ENDING SEPTEMBER 25 2014

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For the week starting October 25 2014

15 DIRECTLY FACE LOVE
  Can : Ching Si Oi
  Kay Tse On Kay

14 I REALLY MISS YOU
  Can : Ngor Ho Seung Nei
  Jay Fung Won Him

13 NO LONGER FRIENDS AFTER
  Can : Yi Hau Bit Jo Pung Yau
  Eric Chou Hing Jik

12 I STILL LOVE YOU
  Can : Ngor Wan Si Oi Jeung Nei
  Magic Power

11 ALL RIGHT AND ALL WRONG
  Can : Doh Dui Ya Doh Chor
  A-Mei Chang (Cheung Wai Mui)

10 LOVER
  Can : Ching Yun
  Kelly Poon Ka Lai

 9 FIGHTING FOR AIR
  Can : Jung Hei
  Summer Jike Junyi

 8 YOUR WHO
  Can : Nei Dik Shui
  Shi Shi (Suen Sing Hei)

 7 LONELINESS
  Can : Chung Duk Jik Mok
  Grady Guan (Kwan Jit)

 6 LAST DANCE
  Can : Jui Hau Jui Hau
  Fiona Sit Hoi Kei

 5 REGARDEZ
  Can : Hong Hong
  Karen Mok Man Wai

 4 KEEP GOING
  Can : Ji Yau Yi Ji
  Pakho Chau

 3 LOVE BEYOND REACH
  Can : Oi But Hor Cup
  Faye Wong

 2 OOPS
  Can: AIYA
  Li Ronghao (Lee Wing Ho)


 1 LOSE MYSELF
  Can : Mong Ngor
  Wang Leehom featuring Avicii

No comments:

Post a Comment