Tuesday, March 14, 2023

[2023.03.15] FOR THE WEEK STARTING SATURDAY, MARCH 11 2023

For the week starting Saturday, March 11 2023 (Week 10)

VIUTV CHILL CLUB CHART


  5 00000
  Gladys Li Ching Kwan

  4 RAPHAEL THE ARCHANGEL
  Can : Ji Siu Wan Yau Nei Chui Luen
  Leung Chiu Fung

  3 LITTLE LAM REAL ESTATE
  Can : Siu Lum Buk Dong Chan
  Terence Lam Ka Him

  2 THE ONE FOR U
  Can : Sai Yut
  MC Cheung Tin Fu
https://youtu.be/ESmaELNy8GE

  1 DUM DUM
  Gin Lee


TVB JADE SOLID GOLD


  5 FRIENDS AND LOVE
  Can : Yau Gung Ching
  James Ng Yip Kwan, Hubert Wu Hung Kwan

  4 00000
  Gladys Li Ching Kwan

  3 I'LL BE HERE FOR YOU
  Can : Pui Nei
  JW (Joey Wong Ho Yee)

  2 ACTUALLY MUCH MORE LONELY
  Can : Yuen Loi Jik Mok Duk Dor
  Windy Tsim Tin Man


  1 I'LL STILL BE WAITING
  Can : Ying Wui Dun
  Joyce Cheng Yun Yi

METRO RADIO HIT DOMESTIC CHART


  5 GRADUATION
  Can : Jui Hau Yut Tong For
  Eric Chou

  4 HELP
  Can : Gau Man
  Joey Tang Kin Ming

  3 HOME
  Can : Nei Si Ngor Dik Ga
  Mag Lam Yun Tung

  2 I'LL BE HERE FOR YOU
  Can : Pui Nei
  JW (Joey Wong Ho Yee)


  1 LET STREET LAMPS GO TO SLEEP WHEN THE SUN RISES
  Can : Yut Chook Si Yeung Gai Dun Ong Shui
  Jacky Cheung Hok Yau


COMMERCIAL RADIO 903 TOP 20


  5 THE BASIC STROKES IN A RELATIONSHIP
  Can : Luen Yun Yut Seung (Dik Jik Sin Chau Gik)
  RubberBand

  4 THE WAY OF LIFE
  Can : Ming Ji Doh
  The Hertz

  3 ROSE
  Can : Kung Yun Dik Cheung Mei
  Panther Chan Lui

  2 GUILTY CONSCIENCE
  Can : Leung Sum Fat Yin
  Alfred Hui Ting Hung


  1 MY SEVEN STARS
  Can : Chut Ji Mui Sing Tuen
  Lolly Talk


RTHK CHINESE POP CHART


  5 SEE YOU SILENT SEA
  Can : Joi Gein Ning Jing Hoi
  Ian Chan Cheuk Yin

  4 I'LL BE HERE FOR YOU
  Can : Pui Nei
  JW (Joey Wong Ho Yee)

  3 BETWEEN US
  Can : Ngor Moon Ji Gan
  Sukie S (Shek Wing Lei)

  2 THE BRIGHT SIDE
  COLLAR


 1 BLIND MARRIAGE
  Can : Man Fun Nga Ga
  Eason Chan Yik Shun


HUAXIA ORIGINAL GOLD SONG CHART


  5 WE WILL BE FINE
  Can : Yau Doh Tin Hak
  AccuseFive

  4 IMMA GET IT
  JCT (Tan Jianci)

  3 MY GREATEST MIRACLE
  Can : Ngor Jui Dai Dik Kei Jik
  Alec Su (So Yau Pang)

  2 HUMAN IS _
  Can : Yun Si _
  Charlie Zhou Shen


 1 LET STREET LAMPS GO TO SLEEP WHEN THE SUN RISES
  Can : Yut Chook Si Yeung Gai Dun Ong Shui
  Jacky Cheung Hok Yau

No comments:

Post a Comment