Tuesday, February 17, 2015

[2015.02.18] FOR THE WEEK STARTING FEBRUARY 14 2015

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting February 14 2015

15 THE BEST DEBT
  Can : Jui Ho Dik Jai
  Miriam Yeung Chin Wa

14 RUSH
  Buddha Jump (Fut Tiu Jeung)

13 PRAISE POETRY
  Can : Jung Jang Si
  Phil Lam Yik Hong

12 THE THIRD PERSON AND I
  Can : Dai Sam Yun Ching
  Jolin Tsai (Choi Yi Lam)

11 YOUR LEGEND
  Can : Jeung Kwun Ling
  May Day

10 SONG OF COLD WAVE
  Can : Chong Long ji Gor
  Wang Feng

 9 GUILT
  A-Lin

 8 LITTLE WHITE
  Can : Siu Bak
  Pakho Chau

 7 BRAVE NEW WORLD
  Can : Sun Dei Kau
  JJ Lin (Lam Chun Kit)

 6 WATCH ME NOW
  Can : Hong Ngor Dik
  Selina Jen (Yam Ka Huen)

 5 PEOPLE TALK PEOPLE DO
  Can : Yun Won Yik Won
  Mei Sim (Won Mei Yam)

 4 WHAT KIND OF MAN
  Can : Suen Sup Mor Nam Yun
  Jay Chou (Chow Kit Lun)

 3 YOUR LOVE
  Can : Nei Dik Oi
  Wang Leehom

 2 20S 30S
  Can : Yi Sam Sup
  Li Ronghao (Lee Wing Ho)


 1 YOU SAID IT
  Can : Nei Suet Dik
  Jacky Cheung Hok Yau

No comments:

Post a Comment