Tuesday, February 24, 2015

[2015.02.25] FOR THE WEEK STARTING FEBRUARY 21 2015

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting February 21 2015

15 YOUR LEGEND
  Can : Jeung Kwun Ling
  May Day

14 THE THIRD PERSON AND I
  Can : Dai Sam Yun Ching
  Jolin Tsai (Choi Yi Lam)

13 RUSH
  Buddha Jump (Fut Tiu Jeung)

12 YOUR MAN
  Can : Nei Dik Nam Yui
  Andy Hui Chi On

11 SONG OF COLD WAVE
  Can : Chong Long ji Gor
  Wang Feng

10 GUILT
  A-Lin

 9 PEOPLE TALK PEOPLE DO
  Can : Yun Won Yik Won
  Mei Sim (Won Mei Yam)

 8 THE BEST DEBT
  Can : Jui Ho Dik Jai
  Miriam Yeung Chin Wa

 7 1,000 IMAGINARY ENDINGS
  Can : Yut Chin Gor Ga Seung Git Guk
  Kary Ng Yu Fei

 6 LITTLE WHITE
  Can : Siu Bak
  Pakho Chau

 5 YOUR LOVE
  Can : Nei Dik Oi
  Wang Leehom

 4 IF ONLY...
  Can : Hor Sik Moot Yu Gor
  JJ Lin (Lam Chun Kit)

 3 RHYTHM OF THE RAIN
  Can : Ting Gein Ha Yu Dik Sing Yum
  Jay Chou (Chow Kit Lun)

 2 YOU SAID IT
  Can : Nei Suet Dik
  Jacky Cheung Hok Yau


 1 20S 30S
  Can : Yi Sam Sup
  Li Ronghao (Lee Wing Ho)

No comments:

Post a Comment